افسر

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
آخرین نظرات
نویسندگان

۱۰ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده استتلخیص بیانات در دیدار شاعران

۱۳۹۳/۰۴/۲۱

فصل چهارم: تفسیر قرآن به سنّت

فصل سوم: تفسیر قرآن به قرآن

فصل دوم: ویژگیهای تفسیر قرآن

 


تلخیص بیانات در دیدار مسئولان نظام

۱۳۹۳/۰۴/۱۶